Základní principy elektrického podlahového vytápění

  • Systém elektrického podlahového vytápění se instaluje na povrch podkladu a pod podlahovou krytinu. Při spuštění, systém začne rovnoměrně vyzařovat teplo přes podlahovou krytinu směrem nahoru. Je možnost, že topný systém se dává přímo do betonového podkladu.
Instalační schéma elektrického podlahového vytápění
Model záření tepla při podlahovém vytápění
Základní charakteristika podlahového vytápění je, že rovnoměrně vyzařuje teplo z vaší podlahy směrem vzhůru. To způsobí dokonalý pocit tepla při pohodlném vyhřátém domově. Při pomalém stoupání rovnoměrně rozloženého tepla ohřívá končetiny a ve vyšší části místnosti máme pohodovou teplotu. Na rozdíl od většiny tradičních způsobů vytápění to znamená, že horní část místnosti nemusí být přehřátá abychom dosáhli komfortní teplotu v dolní části místnosti, což také vede k úspoře energií.
Zobrazení teplotního rozvrstvení podlahového vytápění firmy Warmup
Na obrázku níže je aktuální test elektrického podlahového vytápění od firmy Warmup. Tyto testy byly provedeny s našimi nejmodernějšími testovacími zařízeními v Německu. Můžete vidět rozvrstvení tepla vytvořeného topným systémem Warmup, kde je zřetelně patrné rozložení tepla. To také ukazuje, jak se místnost rychle vyhřála až k požadované teplotě.