Záruka na instalaci bezpečnostní sítě

Kdyby se vyzařovací topný výrobek poškodil během instalace a před použitím podlahového materiálu, tento Vám Warmup nahradí (maximálně jeden ohřívač) jiným, týmž ohřívačem, bezplatně, při splnění následujících pokynů:
  1. Nakoupili jste vyzařovací topný systém Warmup a se všemi k němu potřebnými doporučenými instalačními procesy, popsanými a uvedenými v instalační příručce. Nedodržením uvedených pokynů se ztrácí záruka.
  2. (i) Na opravené ohřívače se vztahuje záruka pouze po dobu 5 let. V žádném případě není Warmup zodpovědný za opravu či nahrazení podlahových dlaždic, které musí být odstraněny či zničeny kvůli opravě.
  3. Kdybyste způsobili chybu a odříznete nebo zničíte ohřívač Warmup JEŠTĚ PŘED uložením Vaší konečné podlahové krytiny, vraťte ho na adresu Warmup do 30 DNÍ spolu s původním dokladem o prodeji. Warmup Vám zašle bezplatně poštou opravnou soupravu a pokyny na místo instalace. Souprava oprav je limitována na jednoho zákazníka nebo na jeden instalační program.
Prosím berte na vědomí: Když seříznete zda zničíte ohřívač PO instalaci Vaší podlahové krytiny nemáte záruku bezpečnostní sítě SafetyNet, prosím kontaktujte okamžitě technickou podporu Warmup.
Poznámka:
  1. Na opravené ohřívače se vztahuje záruka pouze po dobu 5 let. V žádném případě není Warmup zodpovědný za opravu či nahrazení podlahových dlaždic, které musí být odstraněny či zničeny kvůli opravě.
  2. Záruka bezpečnostní sítě SafetyNet nezahrnuje žádné jiné typy zničení, špatné zacházení nebo nesprávnou instalaci zaviněnou nesprávným spojením nebo kvalitou a podmínkami podlahy. Souprava oprav je limitována na jednoho zákazníka nebo na jeden instalační program.